Την Παρασκευή 6 Αυγούστου 2021 και ώρα 21:00 συνεδρίασε εκτάκτως δια περιφοράς (μέσω αποστολής email) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Κατανομή ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού ΙΔΟΧ καθαριστριών σχολικών μονάδων μερικής ή/και πλήρους απασχόλησης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ