Την Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021 και ώρα 18:00 συνεδρίασε εκτάκτως δια περιφοράς (μέσω αποστολής email) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Εξουσιοδότηση δικηγόρου για κατάθεση αιτήσεως ακυρώσεως κατά των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας των φωτοβολταϊκών σταθμών στο δάσος «Μάνα Νερού» Μεσιανής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ