ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ)

Τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 21:00 συνεδρίασε σε ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Έγκριση  μεταβατικού προϋπολογισμού, τεχνικού προγράμματος και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης Δήμου Σερβίων οικονομικού έτους 2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

 Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ