ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ)

Τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 19:00 συνεδρίασε σε ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2017 Δήμου Σερβίων – Βελβεντού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

 Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ