ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ)

Την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 19:00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Ορισμός επιτροπής Εμποροπανήγυρης Σερβίων έτους 2019.

2. Εκμίσθωση αγροτεμαχίων για την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου στην Κοινότητα Ροδίτη.

3. Κατανομή Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων από παλιά δάνεια Δήμου Σερβίων - Βελβεντού.

4. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου των Δήμων Σερβίων και Βελβεντού με την επωνυμία Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Προσχολικής Αγωγής – Παιδείας – Κοινωνικής Μέριμνας».

5. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης των Δήμων Σερβίων και Βελβεντού.

6. Σύσταση επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερβίων.

7. Σύσταση επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερβίων.

8. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο) της Π.Ε.Δ.

9. Ορισμός εκπροσώπου για την επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας αθλητικών χώρων.

10. Ορισμός επιτροπής για την εκποίηση κινητών πραγμάτων του Δήμου Σερβίων.

11. Ορισμός επιτροπής παραλαβής υλικών και υπηρεσιών του Δήμου Σερβίων.

12. Ορισμός μελών στην επιτροπή για το κλείσιμο των καταστημάτων και επιχειρήσεων Υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν χωρίς άδεια και για την προσωρινή και οριστική σφράγιση των, μετά την επιβολή διοικητικής ποινής.

13. Ορισμός μελών του δημοτικού συμβουλίου για την επιτροπή εκτίμησης και ελέγχου καταλληλότητας ακινήτων για μίσθωση.

14. Συγκρότηση της επιτροπής εκμίσθωσης πραγμάτων του Δήμου.

15.Ορισμός μελών Δ.Σ. στην Επιτροπή Παιδείας.

16. Σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ 6 Ν. 3463/06), του Δήμου Σερβίων.

17. Συγκρότηση της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό.

18. Αποδοχή διαφόρων ποσών και κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

 Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ