ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ)

Την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 19:00 συνεδρίασε σε ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων και διεξήχθη η εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του ν.3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του ν.4555/2018 και 2 του ν.4623/2019 αντίστοιχα.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 Θωμάς ΒΗΤΟΠΟΥΛΟΣ