ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ)

ΒΙΝΤΕΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 19:00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κών και Δανείων για την εκτέλεση του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία της βόρειας ζώνης του οικισμού Σερβίων» η οποία εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».

2. Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κών και Δανείων για την εκτέλεση της πράξης: «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης οικισμών Δήμου Σερβίων - Βελβεντού» η οποία εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».

3. Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση εργασιών του έργου: «Βελτίωση προσβάσεων και συντήρηση εγκαταστάσεων & αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού».

4. Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή εξωτερικού αγωγού ύδρευσης Λαζαράδων Δήμου Σερβίων – Βελβεντού».

5. Εκλογή εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ.

6. Τροποποίηση της 11/2019 Α.Δ.Σ. σχετικά με τον ορισμό Δημοτικών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.).

7. Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολείων.

8. Τροποποίηση της 54/2018 Α.Δ.Σ. σχετικά με τον ορισμό εκπροσώπου στην επιτροπή για τη στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.

9. Σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερβίων».

10. Σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερβίων».

11. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερβίων».

12. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερβίων».

13. Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Σερβίων.

14. Μίσθωση αγροτεμαχίων στον οικισμό Λαζαράδων του Δήμου Σερβίων.

15. Παράταση προγραμματικής σύμβασης για τη λειτουργία γραφείου ανταποκριτή ΟΑΕΔ.

16. Τροποποίηση της 265/2015 Α.Δ.Σ. σχετικά με τον ορισμό εκπροσώπων του Δήμου στο Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ