Τη Δευτέρα 5 Απριλίου 2021 και ώρα 21:00 συνεδρίασε εκτάκτως  δια περιφοράς (μέσω αποστολής email) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών για τον προσδιορισμό των μέσων τιμών και την τεκμηρίωση του προϋπολογισμού των προς προμήθεια ειδών στην πρόσκληση ΑΤ04 του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ