Την Τρίτη 31 Αυγούστου 2021 και ώρα 12:00 μ.μ συνεδρίασε δια περιφοράς (μέσω αποστολής email) η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Περί έγκρισης ίδρυσης κτηνοτροφικής εγκατάστασης στην περιοχή «ΜΥΓΑ» του οικισμού Λάβας της Κοινότητας Σερβίων.

2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί έγκρισης μελέτης βελτίωσης υφιστάμενης συμβολής αγροτικής οδού, επί της Εθνικής Οδού Κοζάνης – Λάρισας (Ε.Ο. 3), ένα (1) χλμ. πριν την είσοδο των Σερβίων, για την έγκριση «Εισόδου – Εξόδου οχημάτων», της Υπεραγοράς Τροφίμων “ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για παραχώρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Ιμέρων στο Μορφωτικό Σύλλογο Ιμέρων «Ο ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ