ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΦΑΞ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 2464 0 24 655
ΦΑΞ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ 2464 0 22 355
ΦΑΞ ΚΕΠ ΣΕΡΒΙΩΝ 2464 0 24 094
ΦΑΞ ΚΕΠ ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ 2464 0 51 101
ΝΠΔΔ 2464 0 21 577
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΠΔΔ 2464 5 00 044
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΡΗΣΗ 2464 0 24 093
ΚΗΦΗ ΣΕΡΒΙΩΝ 2464 0 22 636
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (ΣΕΡΒΙΑ) 2464 5 00 406
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (ΚΑΜΒΟΥΝΙΑ) 2464 3 09 008 
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 2464 5 00 561
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 2464 0 23 333