Την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 12:00 μ.μ συνεδρίασε (με τηλεδιάσκεψη) η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Περί έγκρισης μακροχρόνιας εκμίσθωσης Δημοτικών Εκτάσεων με αριθμούς 148/24Α (Περιοχή Κουτλούι) και 369 (Περιοχή Λούτσες) επιφάνειας 39,5 και 4,725 στρεμμάτων αντίστοιχα στην Κοινότητα Αυλών.

2. Περί έγκρισης μακροχρόνιας εκμίσθωσης Δημοτικής Έκτασης με αριθμό 307 επιφάνειας 17,311 στρεμμάτων στην Κοινότητα Σερβίων.

3. Περί έγκρισης μακροχρόνιας εκμίσθωσης Δημοτικών Εκτάσεων με αριθμούς 305 (Περιοχή Κέδαρος) 194 (Περιοχή Αμυγδαλιές) επιφάνειας 2,2 και 6 στρεμμάτων αντίστοιχα στην Κοινότητα Ιμέρων.

4. Περί έγκρισης παραχώρησης αίθουσας κτηρίου Κοινότητας Λευκάρων στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάρων

5. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Σχεδίου Κανονισμού Κοιμητηρίων

6. Περί μίσθωσης περιπτέρου στην Κοινότητα Πλατανορρεύματος

7. Περί μακροχρόνιας μίσθωσης χώρου στην Κοινότητα Νεράιδας για τοποθέτηση ηλεκτρικού φορτιστή

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ