Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 19:00 συνεδρίασε (κεκλεισμένων των θυρών στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου Σερβίων) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Συζήτηση σχετικά με την απολιγνιτοποίηση της περιοχής.

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Σερβίων έτους 2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ