Τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 14:00 συνεδρίασε εκτάκτως δια περιφοράς (μέσω αποστολής email) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Διαμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Σερβίων έτους 2021, έπειτα από την ενσωμάτωση του  σχεδίου προϋπολογισμού της αριθ. 12/2021 απόφασης της οικονομικής επιτροπής στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ