Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων συνεδριάσε στις 14/12/2020 δια περιφοράς (μέσω αποστολής email) για τη λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα: 

Περί κατανομής πιστώσεων από ΣΑΤΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ