Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων συνεδρίασε εκτάκτως στις 26/11/2020 δια περιφοράς (μέσω αποστοληής email) για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Σερβίων οικονομικού έτους 2020

2. Μεταβολές Σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το Σχολικό έτος 2021-2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ