Την Πέμπτη 20 Αυγούστου 2020 συνεδρίασε εκτάκτως (δια περιφοράς - μέσω αποστολής email) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για  λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα: 

Έγκριση ψηφίσματος εργαζομένων της εταιρείας Μ.Ε.ΤΕ. Α.Ε. ορυχείου Προσηλίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ