Το μεγαλύτερο έργο σε χρηματοδότηση αλλά και σε σημασία που έχει λάβει μέχρι σήμερα ο Δήμος Σερβίων εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»!
Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών η πρόταση και μελέτη του Δήμου Σερβίων προϋπολογισμού σχεδόν έξι εκατομμυρίων ευρώ (€ 6.383.148,00) για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία, συστήματος βελτίωσης της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης του Δήμου και εντάσσεται στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
Τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος με το πόσιμο νερό και την υδροδότηση, φαίνεται ότι βαίνουν προς οριστική αντιμετώπιση.
Το εν λόγω έργο αφορά στην ποσοτική και ποιοτική διαχείριση των υδάτινων πόρων σε όλο το δίκτυο του Δήμου. Υιοθετώντας νέες ψηφιακές τεχνολογίες και διεθνείς πρακτικές, το νέο σύστημα τηλεμετρίας και τηλεχειρισμού ύδρευσης θα παρέχει στην υπηρεσία του Δήμου να βελτιώσει τη λειτουργία του και να εξασφαλίζει επαρκή ποσότητα νερού για την ανθρώπινη κατανάλωση σε όλο τον Δήμο. Το έργο περιλαμβάνει 7.500 ψηφιακά υδρόμετρα, δημιουργία 6 σταθμών ελέγχου, σύστημα μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών, 20 σταθμούς ελέγχου πίεσης, φορητό εξοπλισμό ελέγχου διαρροών, αντίστοιχα λογισμικά και ψηφιακές εφαρμογές που αφορούν στη λειτουργία του συστήματος.
Τα αναμενόμενα οφέλη του έργου είναι η ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων, ο ποιοτικός έλεγχος, η μείωση των διαρροών, η εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων και η εξασφάλιση επάρκειας νερού.

Στην ομόφωνη απόφαση της απαλλαγής των επιχειρήσεων του Δήμου Σερβίων από την Καταβολή τελών Καθαριότητας και Φωτισμού, όσο και από την πληρωμή τελών Κοινόχρηστων Χώρων και ενοικίων, προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερβίων κατά τη συνεδρίαση της 17ης και 18ης Μαρτίου 2021.

Μετά από επαφή του Δημάρχου Σερβίων κ. Ελευθερίου με τον Εμποροεπαγγελματικό Σύλλογο Σερβίων «ΕΡΜΗΣ», ο Δήμαρχος εισηγήθηκε το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή η οποία με τη σειρά της έλαβε την ομόφωνη απόφαση 35/2021 την οποία κατέθεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς λήψη απόφασης. Η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αρ.18/2021 αφορά όσες επιχειρήσεις έχουν διακόψει τη λειτουργία τους λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του Covid-19 κατά το χρονικό διάστημα από 1-10-2020 έως 31-09-2021.

Δείτε τη σχετική απόφαση πατώντας ΕΔΩ

Ο Δήμος Σερβίων στο πλαίσιο των καινοτόμων ενεργειών που υιοθετεί και με γνώμονα τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των δημοτών, συστήνει Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων στην Τοπική Κοινότητα Τρανοβάλτου. Στόχος είναι η δημιουργία κατάλληλων υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη στήριξη της τοπικής κοινωνικής ανάπτυξης και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών της Δημοτικής Ενότητας Καμβουνίων.

Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Οικονομικών Θεμάτων μεταξύ άλλων αφορούν στη διενέργεια εισπράξεων των οφειλών προς τον Δήμο, στην ενημέρωση του λογιστικού συστήματος του Δήμου με τις σχετικές ταμειακές εγγραφές, στη συγκέντρωση στοιχείων για την εξακρίβωση των υπόχρεων και του ύψους των χρηματικών
υποχρεώσεων προς τον Δήμο των φυσικών και νομικών προσώπων για φόρους, εισφορές, τέλη, δικαιώματα κ.α.

Με τη λειτουργία του Γραφείου Οικονομικών Θεμάτων όλοι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις της Δημοτικής Ενότητας Καμβουνίων θα διευκολύνονται στη διεκπεραίωση όλων των οικονομικών τους υποθέσεων.

Πεποίθησή μας είναι πως ένας σύγχρονος Δήμος, οφείλει να εντάσσει στις καθημερινές του λειτουργίες, το σχεδιασμό και την εφαρμογή των απαιτούμενων διαδικασιών, που στοχεύουν στη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας του, καθώς και στην αποτελεσματικότερη ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών, με γνώμονα τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους από όποιο σημείο του Δήμου και αν βρίσκονται.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2464350407
ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Δευτέρα έως Παρασκευή : 07:00 – 15:00

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του Δήμου Σερβίων βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την δημιουργία παιδικής βιβλιοθήκης ισότητας. Αυτή την στιγμή, η βιβλιοθήκη αριθμεί δώδεκα βιβλία, τα οποία αποκτήθηκαν μέσω δωρεάς πολίτη, που επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία του/της, εις μνήμην των αποθανόντων γονέων του/της .

Τα βιβλία πραγματεύονται τα ζητήματα  της άρσης των έμφυλων στερεοτύπων, την εν γένει αποδοχή της διαφορετικότητας καθώς και την ασφάλεια και αυτοδιάθεση του σώματος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα βιβλία μπορείτε να επισκεφθείτε την σελίδα της επιτροπής στο facebook «Επιτροπή Ισότητας των Φύλων Δήμου Σερβίων».

Ευχαριστούμε από καρδιάς τον/την πολίτη που ανώνυμα προσέφερε τα βιβλία και κατέστησε έτσι δυνατή την έναρξη λειτουργίας της βιβλιοθήκης.

Επίσης, ευχαριστούμε θερμά την κυρία Κωνσταντουδάκη  Χριστίνα και τα μέλη της ομάδας της «Παιδικό Βιβλίο - Προτάσεις» για την ένθερμη ανταπόκριση και συνεργασία τους στην πρόταση βιβλίων σχετικών με το ζήτημα της ισότητας.

Τη σύμβαση για την προμήθεια και την τοποθέτηση αθλητικού δαπέδου και λοιπού βοηθητικού εξοπλισμού στην κλειστή αίθουσα άθλησης της Κοινότητας Τρανοβάλτου του Δήμου Σερβίων υπέγραψε σήμερα ο Δήμαρχος Σερβίων Χρήστος Ελευθερίου.

Συγκεκριμένα το έργο αφορά στην:
1. Προμήθεια και τοποθέτηση αθλητικού δαπέδου PVC πάχους 6 – 8 mm με διαγράμμιση.
2. Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών στρωμάτων τοίχου πάχους 5 cm.
3. Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών στρωμάτων γραμμικού τύπου πάχους 5 cm.
4. Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών στρωμάτων στύλων ενδεικτικής διατομής 20Χ46 cm.
5. Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών στρωμάτων στύλων ενδεικτικής διατομής 12Χ23 cm.
6. Προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) μπασκετών μεταβαλλόμενου ύψους με βάση τοίχου (συνοδεύονται από κατάλληλες μπάλες).
7. Προμήθεια και τοποθέτηση πλήρους σετ εξοπλισμού πετοσφαίρισης (βόλεϊ).

Σε μια περιοχή όπου η χειμερινή περίοδος διαρκεί έως και 8 μήνες η αθλητική αίθουσα της Κοινότητας Τρανοβάλτου αναμένεται να καλύψει τις ανάγκες του
πληθυσμού και να καταστήσει την αίθουσα ζωτικής σημασίας για την τοπική κοινωνία.
Η εν λόγω προμήθεια έχει προϋπολογιστεί στις 54.436,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% και πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α'/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».

Συγχαρητήρια στους αθλητές της Εθνικής Ομάδας Κωπηλασίας για τις σημαντικές επιτυχίες τους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων-Νεανίδων. Ιδιαίτερα θέλω να συγχαρώ το δικό μας παιδί τον Γιώργο Μακρυγιάννη ο οποίος μαζί με τον συναθλητή του Δημήτρη Στασινό κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο.
Η σημαντική αυτή νίκη τους απέδειξε πως η επιμονή, η υπομονή, η σκληρή δουλειά, η προσήλωση στον στόχο και η ομαδικότητα φέρνουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. 
Συγχαρητήρια Γιώργο και Δημήτρη! Μας κάνατε υπερήφανους!

Ο Δήμαρχος Σερβίων


Χρήστος Ελευθερίου

Θα λειτουργήσουν πρωινά τμήματα: Pilates, Yoga, Μυικής ενδυνάμωσης.

Η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2464024093

Υπεύθυνες προγραμμάτων: Κωνσταντινίδου Νέλλη και Σαπνάρα Αναστασία

Περισσότερες πληροφορίες, στον ιστοχώρο της Κοινωφελούς επιχείρησης (www.koinepsv.gr), καθώς και στο γραφείο του πολιτιστικού κέντρου Σερβίων.

Η αίτηση θα κατατίθεται στο Πολιτισικό Κέντρο Σερβίων ή θα στέλνεται με email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Κατεβάστε την αίτηση ΕΔΩ

Στην αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό του Τμήματος Εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας προχώρησε ο Δήμος Σερβίων με στόχο την αποτελεσματικότερη τήρηση των οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας του Δήμου, τη σωστή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων και τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών του, καθώς και τη διασφάλιση και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας.

Για τον λόγο αυτό από την ερχόμενη εβδομάδα κάτοικοι των Σερβίων, και των οικισμών Ν. Καστανιάς και Λάβας οι οποίοι έχουν βεβαιωμένες οφειλές ύδρευσης - αποχέτευσης μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου του 2017, θα λάβουν το πρώτο νέο ειδοποιητήριο το οποίο εκδίδεται σε συνεργασία με τα ΕΛΤΑ, σε τυποποιημένη μορφή.

Στο ειδοποιητήριο δεν αναγράφεται χρέωση για ύδρευση και αποχέτευση, καθώς είναι ενημερωτικού χαρακτήρα, ενώ όσοι καταναλωτές έχουν ήδη προχωρήσει σε ρύθμιση των οφειλών τους δεν θα λάβουν ειδοποιητήριο.

Το νέο ειδοποιητήριο μέσω των μοναδικών κωδικών πληρωμής τύπου RF δίνει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τους λογαριασμούς τους μέσω ΕΛΤΑ ή Τραπεζών (e- banking, m- banking).

Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να λάβουν το νέο ειδοποιητήριο οι κάτοικοι των Κοινοτήτων της Νεράιδας και του Μεταξά. Σ΄ αυτό θα αναγράφεται η χρέωση που αναλογεί στο έτος 2017, καθώς και τυχόν παλιές οφειλές.

 

Τα Σέρβια επισκέφθηκε την Πέμπτη 16 Ιουλίου ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Κασαπίδης Γεώργιος στα πλαίσια της έναρξης της διαβούλευσης των προγραμμάτων που αναμένεται να ξεκινήσουν στην νέα προγραμματική περίοδο. Τον Περιφερειάρχη πλαισίωναν η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ντιό Ευφροσύνη, ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κοζάνης κ. Τσιούμαρης Γρηγόριος, ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικής Ανάπτυξης κ. Βαβλιάρας Γεωργιος, ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Μακρυγιάννης Μενέλαος και πλήθος επιστημονικών συνεργατών. Στην ημερίδα έγινε ανάλυση των βασικών αξόνων-προτεραιοτήτων του νέου Επιχειρησιακόυ Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2021-2027 και του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025 καθώς και λεπτομερής αναφορά στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.  

Καλούνται όλοι οι δημότες να εκφράσουν τις ιδέες - προτάσεις που κρίνουν αναγκαίες, μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας που ακολουθεί. 

(link φόρμας: https://forms.gle/F9ohSKdEtPCMqHtE7)

 

 

 

Ο  Δήμος Σερβίων ενημερώνει ότι εκδόθηκε  Κοινή Υπουργική Απόφαση (Δ1α/Γ.Π.οικ. 44457) η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2857 τεύχος Β΄/13-07-20), Άρθρο 1 Προσωρινή απαγόρευση πανηγύρεων και άλλων αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών εκδηλώσεων.

Στην συγκεκριμένη ΚΥΑ  ορίζονται τα ακόλουθα:

 Η Προσωρινή απαγόρευση στο σύνολο της Επικράτειας για προληπτικούς λόγους υγείας, για το χρονικό διάστημα από 13-07-2020 έως και 31-07-2020 κατά τα αναφερόμενα στην από 13-07-2020 Εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής  Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του  κορωνoϊού COVID -19 και προς περιορισμό του κινδύνου της διασποράς του κορωνoϊού COVID-19 της πραγματοποίησης εμποροπανηγύρεων ή άλλων αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών εκδηλώσεων τοπικού ή μη χαρακτήρα από ιδιωτικούς ή μη φορείς.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Χρήστος Ελευθερίου