Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ανακοινώνεται ότι ο  ΕΛΓΑ  απέστειλε "Πίνακα Διοικητικού Ελέγχου – Πορίσματα Δικαιούχων Φυτικού" για το εγκεκριμένο  ΚΟΕ "ΕΤΗΣΙΟ 2021"στον οποίο περιλαμβάνονται  τα αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου των παραγωγών που υπέβαλλαν αίτηση χορήγησης ενίσχυσης καθώς επίσης και τα πορίσματα εκτίμησης ζημιάς  των δικαιούχων παραγωγών  για τις Δημοτικές Κοινότητες Ιμέρων, Σερβίων, Αυλών.

Καλούνται οι ανωτέρω δικαιούχοι να προσέλθουν στο Δημαρχείο Σερβίων Πλατεία Ελευθερίας να υποβάλλουν Αίτηση ανασύστασης έως 02/08/2024.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέρχονται κατόπιν ραντεβού και να επικοινωνούν με την   ανταποκρίτρια του ΕΛΓΑ  στο παρακάτω τηλέφωνο:

2464350118 Γκαραβέλα Βασιλική