Σας ενημερώνουμε ότι ο ΕΛΓΑ απέστειλε τους Πίνακες Ενστάσεων Διοικητικού Ελέγχου - Πορίσματα Δικαιούχων Φυτικού και τους Πίνακες Διοικητικού Ελέγχου - Πορίσματα Δικαιούχων Φυτικού, για το εγκεκριμένο πρόγραμμα ΚΟΕ ΕΤΗΣΙΟ 2017, ΣΙΤΗΡΑ.

  Οι πίνακες είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων προκειμένου να λάβουν γνώση.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν με τους αρμόδιους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ  στα παρακάτω τηλέφωνα:

 24643 50118  Γκαραβέλα Βασιλική

2464950108 Ντίνα Φωτεινή

24643 50105 Παπαδημητρίου Δέσποινα

2464350128 Μίχος Γεώργιος