Ανακοινώνεται ότι μετά το πέρας των εργασιών επισκευής του αντλητικού συγκροτήματος για την  παροχή πόσιμου νερού του οικισμού Φρουρίου από το υδραυλικό σύστημα Τρανοβάλτου  το πόσιμο νερό του οικισμού Φρουρίου θεωρείται κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση.

Ευχαριστούμε για την υπομονή  και την κατανόησή σας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ