Νέα παράταση για τη δήλωση τυχόν αλλαγών στα τετραγωνικά δόθηκε με ανακοίνωση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκου. Νέα καταληκτική ημερομηνία  είναι η 30η Σεπτεμβρίου2020. Μετά το πέρας της άνω προθεσμίας παύουν να ισχυόυν οι ευνοϊκές ρυθμίσεις περί απαλλαγής από τα πρόστιμα λόγω μη υποβολής δήλωσης όπως και των πριν την 1-1-2020 οφειλόμενων ποσών από μη βεβαιωθέντα τέλη και φόρους.   

Η δήλωση των τετραγωνικών γίνεται μέσω της πλατφόρμας της ΚΕΔΕ με χρήση στοιχείων TAXISNET.
Βρείτε την πλατφόρμα πατώντας ΕΔΩ

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών πατώντας ΕΔΩ